1stprimo-ppcg108(100 points)
2ndedre133(93 points)
3rdGuyJoKing164(86 points)
4thdavitf186(79 points)
5thGolfingSuccess208(71 points)
6thPsyb0rg7229(64 points)
7thmsrawson230(57 points)
8thyokasuretsu265(50 points)
9thlegocuber268(43 points)
10threlet328(36 points)
11thzdzc329(29 points)
12th71c381(21 points)
13thadesanjo537(14 points)
14thStarwort583(7 points)