1stprimo-ppcg29(1,000 points)
1stHPWiz29(1,000 points)
3rdjonahx39(714 points)
4thSirBogman41(571 points)
5thyokasuretsu42(429 points)
6thhandisb45(286 points)
7thretrohun1,459(143 points)