1stprimo-ppcg75(1,000 points)
2ndromancortes99(929 points)
3rdSirBogman101(857 points)
4thdaedals121(786 points)
5thprimo-ppcg124(714 points)
6thdaedals144(643 points)
7thElelockSystems169(571 points)
8thjaredcrystal172(500 points)
9thJRaspass176(429 points)
10thTFeld00183(357 points)
11thelisherer197(286 points)
12thElelockSystems288(214 points)
13thretrohun405(143 points)
14thestomagordo541(71 points)