1stprplz242(1,000 points)
2ndTFeld00354(938 points)
3rddzhang314355(875 points)
4thdaedals372(813 points)
5thleon-w507(750 points)
6thretrohun515(688 points)
7thRDShah532(625 points)
8thlyova-potyomkin550(563 points)
9thcellobix691(500 points)
10thyokasuretsu712(438 points)
11thnonplated728(375 points)
12thStarwort802(313 points)
13thestomagordo808(250 points)
14thalangodfrey844(188 points)
15thhardlyBearable936(125 points)
16thevanrittner1,219(63 points)