1stprplz250(1,000 points)
2ndTFeld00354(938 points)
3rddzhang314355(875 points)
4thdaedals372(813 points)
5thleon-w507(750 points)
6thretrohun515(688 points)
7thRDShah532(625 points)
8thlyova-potyomkin550(563 points)
9thcellobix691(500 points)
10thyokasuretsu712(438 points)
11thStarwort802(375 points)
12thestomagordo808(313 points)
13thalangodfrey844(250 points)
14thhardlyBearable936(188 points)
15thnonplated1,134(125 points)
16thevanrittner1,219(63 points)