1stprplz250(1,000 points)
2nddaedals380(917 points)
3rdTFeld00404(833 points)
4thleon-w507(750 points)
5thretrohun515(667 points)
6thRDShah532(583 points)
7thlyova-potyomkin550(500 points)
8thyokasuretsu712(417 points)
9thStarwort802(333 points)
10thalangodfrey844(250 points)
11thhardlyBearable936(167 points)
12thevanrittner1,219(83 points)