1stprplz250(1,000 points)
2ndleon-w507(857 points)
3rdretrohun515(714 points)
4thlyova-potyomkin550(571 points)
5thyokasuretsu712(429 points)
6thalangodfrey844(286 points)
7thevanrittner1,219(143 points)