1stnwellnhof37(100 points)
1stprimo-ppcg37(100 points)
3rdAlexDaniel41(96 points)
4ththospel42(95 points)
5thsomebody123448(93 points)
6thromancortes49(91 points)
7thbluebear9453(89 points)
8thGuyJoKing55(87 points)
9thjanlelis59(86 points)
9thp0159(86 points)
11thvonagam62(82 points)
12thgreghull65(80 points)
13thedre68(79 points)
14thxnor-golf69(77 points)
15thhrrs0175(75 points)
15thmcreenan75(75 points)
17thJRaspass77(71 points)
18thmhasch78(70 points)
19thretrohun80(68 points)
19thETHproductions80(68 points)
21stPsyb0rg781(64 points)
21stlegocuber81(64 points)
23rdzdzc86(61 points)
23rdConstructor786(61 points)
25thtayloia88(57 points)
25thElelockSystems88(57 points)
25thyokasuretsu88(57 points)
25thLPProfit88(57 points)
29thbiinari95(50 points)
30thjakobwitte96(48 points)
31stgraft104(46 points)
32ndjackkav105(45 points)
33rdlabster107(43 points)
34thrstnd111(41 points)
35thPFischbeck115(39 points)
36thnephila-nacrea118(37 points)
37thanastos119(36 points)
38thmossprescott120(34 points)
39thlmeuser130(32 points)
40thGalladeGuy133(30 points)
41stvillfa135(29 points)
42ndms0rgn138(27 points)
43rdigor-lobanov179(25 points)
44thgustawdaniel183(23 points)
45thmarkobr209(21 points)
46thjrdbrndt213(20 points)
47thian-odonnell237(18 points)
47thOmegaSim237(18 points)
49thlancew397(14 points)
50thbabcockd398(12 points)
51stkpasc400(11 points)
51stcafehaine400(11 points)
53rd71c404(7 points)
54thdddthedark406(5 points)
54thAlice-Cheshire406(5 points)
56thTyDoesStuff415(2 points)