1stGuyJoKing63(1,000 points)
1stprimo-ppcg63(1,000 points)
3rdSirBogman82(857 points)
4thnwellnhof87(786 points)
5thAlexDaniel88(714 points)
6thbluebear9495(643 points)
7thlabster119(571 points)
8thJRaspass152(500 points)
9thmcreenan166(429 points)
10thPaulHanson168(357 points)
11thelisherer177(286 points)
12thyokasuretsu188(214 points)
13thphdphil194(143 points)
14thhughsimpson209(71 points)