1stprimo-ppcg36(1,000 points)
1stHPWiz36(1,000 points)
1stsomebody123436(1,000 points)
1stbforte36(1,000 points)
1stlaikoni36(1,000 points)
1stprplz36(1,000 points)
7thjslip37(750 points)
8thflawr41(708 points)
8thtreeowl41(708 points)
10thachimkrause51(625 points)
10thmaherobaid1551(625 points)
10thanastos51(625 points)
10thmossprescott51(625 points)
10thuser18903251(625 points)
10thDingledooper51(625 points)
16thretrohun55(375 points)
17thpoolala63(333 points)
18thStarwort65(292 points)
19thElelockSystems71(250 points)
19thjngbsn71(250 points)
19thvillfa71(250 points)
19thyeetmyyeet71(250 points)
23rdJRaspass105(83 points)
24thhowsiyu161(42 points)