1stprimo-ppcg36(1,000 points)
1stHPWiz36(1,000 points)
1stsomebody123436(1,000 points)
1stbforte36(1,000 points)
1stlaikoni36(1,000 points)
1stprplz36(1,000 points)
7thjslip37(700 points)
8thflawr41(650 points)
8thtreeowl41(650 points)
10thachimkrause51(550 points)
10thmaherobaid1551(550 points)
10thanastos51(550 points)
10thmossprescott51(550 points)
14thretrohun55(350 points)
15thpoolala63(300 points)
16thStarwort65(250 points)
17thElelockSystems71(200 points)
17thjngbsn71(200 points)
19thJRaspass105(100 points)
20thhowsiyu161(50 points)