1stprimo-ppcg36(1,000 points)
1stHPWiz36(1,000 points)
1stsomebody123436(1,000 points)
1stbforte36(1,000 points)
1stlaikoni36(1,000 points)
1stprplz36(1,000 points)
1stTFeld0036(1,000 points)
1stjslip36(1,000 points)
9thflawr41(692 points)
9thtreeowl41(692 points)
9thyeetmyyeet41(692 points)
12thachimkrause51(577 points)
12thmaherobaid1551(577 points)
12thanastos51(577 points)
12thmossprescott51(577 points)
12thuser18903251(577 points)
12thDingledooper51(577 points)
18thretrohun55(346 points)
19thyanqui-uxo63(308 points)
20thStarwort65(269 points)
21stElelockSystems71(231 points)
21stjngbsn71(231 points)
21stvillfa71(231 points)
24thJRaspass105(115 points)
24thMikhail158105(115 points)
26thhowsiyu161(38 points)