1stprimo-ppcg109(1,000 points)
2ndprimo-ppcg118(975 points)
3rdprimo-ppcg121(950 points)
4thGuyJoKing124(925 points)
5thprimo-ppcg149(900 points)
6thprimo-ppcg171(875 points)
7thprimo-ppcg180(850 points)
7thromancortes180(850 points)
9thedre181(800 points)
10thprplz217(775 points)
11thElelockSystems221(750 points)
12thelisherer239(725 points)
13thSirBogman270(700 points)
14thdeflatSOCO293(675 points)
15thuser189032297(650 points)
16thJRaspass321(625 points)
17thTFeld00323(600 points)
18thleon-w341(575 points)
19thdaedals343(550 points)
20thuser189032430(525 points)
20thskps2010430(525 points)
22ndknutae443(475 points)
23rdalangodfrey451(450 points)
24thalexkunin462(425 points)
25thyokasuretsu476(400 points)
26thElelockSystems482(375 points)
27thmsrawson501(350 points)
28thhyvyys538(325 points)
29thnfl-odoo551(300 points)
30thhardlyBearable557(275 points)
31stOllieBoyne597(250 points)
32ndretrohun603(225 points)
33rdevanrittner648(200 points)
34thgenius257702(175 points)
35thmcreenan821(150 points)
36thmassung831(125 points)
37thnewc0m1,162(100 points)
38thklapointe21,350(75 points)
39thlovepeacejoy4041,397(50 points)
40thjackkav3,771(25 points)