1stprimo-ppcg109(1,000 points)
2ndprimo-ppcg113(976 points)
3rdprimo-ppcg121(951 points)
4thGuyJoKing124(927 points)
5thSirBogman135(902 points)
6thprimo-ppcg149(878 points)
7thprimo-ppcg166(854 points)
8thprplz172(829 points)
9thromancortes175(805 points)
9thprimo-ppcg175(805 points)
11thedre181(756 points)
12thElelockSystems221(732 points)
13thelisherer239(707 points)
14thdeflatSOCO293(683 points)
15thuser189032297(659 points)
16thJRaspass321(634 points)
17thTFeld00323(610 points)
18thleon-w341(585 points)
19thdaedals343(561 points)
20thuser189032430(537 points)
20thskps2010430(537 points)
22ndknutae443(488 points)
23rdalangodfrey451(463 points)
24thsambirnbaum1458(439 points)
25thalexkunin462(415 points)
26thyokasuretsu476(390 points)
27thElelockSystems482(366 points)
28thmsrawson501(341 points)
29thhyvyys538(317 points)
30thnfl-odoo551(293 points)
31sthardlyBearable557(268 points)
32ndOllieBoyne597(244 points)
33rdretrohun603(220 points)
34thevanrittner648(195 points)
35thgenius257702(171 points)
36thmcreenan821(146 points)
37thmassung831(122 points)
38thnewc0m1,162(98 points)
39thklapointe21,350(73 points)
40thlovepeacejoy4041,397(49 points)
41stjackkav3,771(24 points)