1stprimo-ppcg109(1,000 points)
2ndprimo-ppcg118(960 points)
3rdprimo-ppcg121(920 points)
4thGuyJoKing128(880 points)
5thprimo-ppcg149(840 points)
6thprimo-ppcg171(800 points)
7thprimo-ppcg180(760 points)
7thromancortes180(760 points)
9thedre181(680 points)
10thElelockSystems221(640 points)
11thelisherer239(600 points)
12thJRaspass325(560 points)
13thleon-w341(520 points)
14thalangodfrey451(480 points)
15thyokasuretsu476(440 points)
16thElelockSystems483(400 points)
17thmsrawson501(360 points)
18thretrohun603(320 points)
19thevanrittner648(280 points)
20thgenius257702(240 points)
21stmcreenan821(200 points)
22ndmassung831(160 points)
23rdnewc0m1,162(120 points)
24thlovepeacejoy4041,397(80 points)
25thjackkav3,771(40 points)