1stbforte109(100 points)
1stprimo-ppcg109(100 points)
1stlaikoni109(100 points)
4thHPWiz113(50 points)
5thanastos118(33 points)
6thFrowny122(17 points)