1stprimo-ppcg24(1,000 points)
2ndnwellnhof25(963 points)
2ndthospel25(963 points)
2ndGuyJoKing25(963 points)
5thAlexDaniel27(852 points)
6thdan-simon28(815 points)
7thmetakuna31(778 points)
8thJRaspass33(741 points)
8thbluebear9433(741 points)
8thevb011033(741 points)
8thmcreenan33(741 points)
8thlabster33(741 points)
8thphdphil33(741 points)
8thyokasuretsu33(741 points)
8thIAGOAG33(741 points)
8thxohmz33(741 points)
8thsomebody123433(741 points)
8thprplz33(741 points)
8thelisherer33(741 points)
20thhughsimpson35(296 points)
21stgustawdaniel42(259 points)
22ndmoritz45(222 points)
23rdmassung46(185 points)
24thdaotoad50(148 points)
25thohmycloud60(111 points)
26thlancew78(74 points)
26thretrohun78(74 points)