1stthospel31(1,000 points)
1stprimo-ppcg31(1,000 points)
3rdretrohun33(875 points)
4thsomebody123434(813 points)
5thnephila-nacrea40(750 points)
5therwoba40(750 points)
5thbobbogomip40(750 points)
8thlabster44(563 points)
8thLorenzoTa44(563 points)
10thchoroba45(438 points)
11th71c49(375 points)
12thsoren50(313 points)
13thholckj56(250 points)
14thElelockSystems64(188 points)
15thJRaspass77(125 points)
15thAkashTandon16777(125 points)