1stprimo-ppcg24(100 points)
1stAlexDaniel24(100 points)
3rdthospel25(86 points)
3rdnwellnhof25(86 points)
3rdGuyJoKing25(86 points)
6thmcreenan26(64 points)
6thdan-simon26(64 points)
6thyokasuretsu26(64 points)
6thevb011026(64 points)
10thhughsimpson27(36 points)
10thxohmz27(36 points)
12thJRaspass28(21 points)
12thlabster28(21 points)
12thphdphil28(21 points)