1stprimo-ppcg24(1,000 points)
1stAlexDaniel24(1,000 points)
1stGuyJoKing24(1,000 points)
1stHPWiz24(1,000 points)
1stmetakuna24(1,000 points)
1stretrohun24(1,000 points)
7ththospel25(714 points)
7thnwellnhof25(714 points)
9thmcreenan26(619 points)
9thdan-simon26(619 points)
9thyokasuretsu26(619 points)
9thevb011026(619 points)
13thhughsimpson27(429 points)
13thxohmz27(429 points)
13thSirBogman27(429 points)
16thJRaspass28(286 points)
16thlabster28(286 points)
16thphdphil28(286 points)
16thelisherer28(286 points)
20thConorOBrien-Foxx37(95 points)
21stmassung39(48 points)