1stprimo-ppcg47(1,000 points)
2ndtjtnorton48(980 points)
3rdGuyJoKing49(961 points)
3rdJayXon49(961 points)
5thlirtosiast50(922 points)
6thdavitf51(902 points)
6thprplz51(902 points)
6thANDREYDEN51(902 points)
6thovs-code51(902 points)
10thknutae53(824 points)
11thggaspar55(804 points)
12thendlessnumbers56(784 points)
13thSakrette57(765 points)
13thlyova-potyomkin57(765 points)
13thdanielwang557(765 points)
13thbenwilliamgraham57(765 points)
17thBosenraum58(686 points)
17thleon-w58(686 points)
17thevanrittner58(686 points)
20thretrohun59(627 points)
20thadoxography59(627 points)
20thmonishnene59(627 points)
23rddanwley60(569 points)
23rdrowboat160(569 points)
25thzbreit61(529 points)
25thRyanCarrusca61(529 points)
27thStarwort62(490 points)
27thJarrodCColburn62(490 points)
29thBenoPope65(451 points)
29thishields165(451 points)
31stbkshrader66(412 points)
32ndmsrawson69(392 points)
33rdNoliHyd70(373 points)
33rdSimonPeatman70(373 points)
33rdalangodfrey70(373 points)
36thingdanko72(314 points)
37theddvrs73(294 points)
37thsuhasbharadwaj73(294 points)
39thEmadAIsmael74(255 points)
39thDietOlive74(255 points)
41stnewc0m78(216 points)
41sttadeokondrak78(216 points)
43rdcalumpwebb91(176 points)
44thNoooiz105(157 points)
44thdaturkel105(157 points)
46thablicq112(118 points)
47thParapet128116(98 points)
48thquentin-dev119(78 points)
49thmvrkws130(59 points)
50thlundote140(39 points)
51stJRaspass742(20 points)