1stHPWiz29(1,000 points)
1stprimo-ppcg29(1,000 points)
3rdretrohun32(750 points)
4thJRaspass35(625 points)
4thsomebody123435(625 points)
6thnephila-nacrea44(375 points)
7thjuhoeerola56(250 points)
8thlancew92(125 points)