1stromancortes41(1,000 points)
1stprimo-ppcg41(1,000 points)
1stETHproductions41(1,000 points)
4thsomebody123443(864 points)
4thprplz43(864 points)
6thElelockSystems44(773 points)
6thskps201044(773 points)
6thobarakon44(773 points)
9thANDREYDEN45(636 points)
10thmintypython48(591 points)
11thlyova-potyomkin51(545 points)
12thMcErer53(500 points)
13throwboat154(455 points)
14thpfuchs-tgm55(409 points)
15thjackkav57(364 points)
15thLukasM0157(364 points)
17thWIPocket59(273 points)
18thciaranmag60(227 points)
19thtadeokondrak68(182 points)
20thgdickison111(136 points)
21stJRaspass738(91 points)
22ndretrohun883(45 points)