1stprimo-ppcg24(1,000 points)
1stHPWiz24(1,000 points)
3rdGuyJoKing26(976 points)
3rdsomebody123426(976 points)
5thJRaspass35(952 points)
6thash36(940 points)
7thyokasuretsu37(928 points)
7thETHproductions37(928 points)
9thjonahx39(904 points)
10thromancortes41(892 points)
10thacornellier41(892 points)
10thjaredcrystal41(892 points)
13thprplz43(855 points)
14thnephila-nacrea44(843 points)
14thElelockSystems44(843 points)
14thskps201044(843 points)
14thobarakon44(843 points)
18thgraft45(795 points)
18thANDREYDEN45(795 points)
20thadoxography46(771 points)
21stmintypython48(759 points)
21sttjtnorton48(759 points)
23rdJayXon49(735 points)
24thlirtosiast50(723 points)
25thretrohun51(711 points)
25thdavitf51(711 points)
25thlyova-potyomkin51(711 points)
25thovs-code51(711 points)
29thknutae53(663 points)
29thMcErer53(663 points)
31stmcreenan54(639 points)
31stcafehaine54(639 points)
31strowboat154(639 points)
34thlaikoni55(602 points)
34thbforte55(602 points)
34thUpwardProcess55(602 points)
34thpfuchs-tgm55(602 points)
34thggaspar55(602 points)
39thendlessnumbers56(542 points)
40thjackkav57(530 points)
40thSakrette57(530 points)
40thdanielwang557(530 points)
40thLukasM0157(530 points)
40thbenwilliamgraham57(530 points)
45thBosenraum58(470 points)
45thleon-w58(470 points)
45thevanrittner58(470 points)
48thWIPocket59(434 points)
48thmonishnene59(434 points)
50thdanwley60(410 points)
50thBubbler-460(410 points)
50thjslip60(410 points)
50thciaranmag60(410 points)
54thzbreit61(361 points)
54thRyanCarrusca61(361 points)
56thStarwort62(337 points)
56thJarrodCColburn62(337 points)
58thGalladeGuy64(313 points)
59thatayarani65(301 points)
59thBenoPope65(301 points)
59thishields165(301 points)
62ndbkshrader66(265 points)
63rdmsrawson69(253 points)
63rdflawr69(253 points)
65thNoliHyd70(229 points)
65thSimonPeatman70(229 points)
65thalangodfrey70(229 points)
68thingdanko72(193 points)
68thfrunobulax-the-poodle72(193 points)
70theddvrs73(169 points)
70thsuhasbharadwaj73(169 points)
72ndEmadAIsmael74(145 points)
72ndDietOlive74(145 points)
74thnewc0m78(120 points)
75thcalumpwebb91(108 points)
76thlancew92(96 points)
77thNoooiz105(84 points)
78thgdickison111(72 points)
79thablicq112(60 points)
80thParapet128116(48 points)
81stquentin-dev119(36 points)
82ndmvrkws130(24 points)
83rdlundote140(12 points)