1stprimo-ppcg32(100 points)
1stalo-gin32(100 points)
3rdjanlelis49(92 points)
4thxsot54(88 points)
5thhrrs0155(83 points)
6thadoxography59(79 points)
7throbymus61(75 points)
7thjaredcrystal61(75 points)
9thvonagam67(67 points)
10thacornellier68(63 points)
11thnlc72(58 points)
12thgraft75(54 points)
13thbiinari80(50 points)
14thiamsolarpowered84(46 points)
15thstevehodges89(42 points)
16thsegiddins96(38 points)
17thcaerbannogwhite110(33 points)
18thatsushiootani111(29 points)
19thJRaspass112(25 points)
20thesmg1113(21 points)
21sttom-lord115(17 points)
22ndyokasuretsu127(13 points)
23rdbabcockd144(8 points)
24thzstearman3203(4 points)