1stprimo-ppcg37(1,000 points)
2ndJRaspass44(979 points)
2ndteebee44(979 points)
2ndlabster44(979 points)
2ndmcreenan44(979 points)
2ndthospel44(979 points)
2ndjaredcrystal44(979 points)
2ndGuyJoKing44(979 points)
2ndnwellnhof44(979 points)
2ndchoroba44(979 points)
2nds-nez44(979 points)
2ndObserverOfTime44(979 points)
2ndjackkav44(979 points)
2ndYytsi44(979 points)
2ndelisherer44(979 points)
2ndvisavi44(979 points)
2ndretrohun44(979 points)
2ndGrebenschikov44(979 points)
2ndDingledooper44(979 points)
20thnephila-nacrea46(604 points)
20thMuhammad-Salman-Sheikh46(604 points)
20thsomebody123446(604 points)
20thjtaxen46(604 points)
24thBenoPope47(521 points)
25thgugod48(500 points)
25thtynovsky48(500 points)
25thtinmarino48(500 points)
28thholckj49(437 points)
29thbritishben50(417 points)
29thXrymz50(417 points)
31stElelockSystems51(375 points)
32ndbobbogomip54(354 points)
33rdmarkobr55(333 points)
34thLorenzoTa56(312 points)
35thBettaGeorge58(292 points)
36therwoba64(271 points)
37thtehmoth67(250 points)
38thedmundadjei71(229 points)
39thdiocles72(208 points)
40thandybearman73(187 points)
41stigor-lobanov79(167 points)
42nddeejayy85(146 points)
43rdjacob-abraham120(125 points)
44thSticky-Bits128(104 points)
45thshibacho134(83 points)
46thLeoHnvl147(62 points)
47thlancew232(42 points)
48thsirhalos339(21 points)