1stpoolala84(100 points)
1stHPWiz84(100 points)
1stbforte84(100 points)
1stprimo-ppcg84(100 points)
1stjtaxen84(100 points)
1stjackkav84(100 points)
7thJRaspass89(60 points)
8thnheisterkamp96(53 points)
9thBubbler-4102(47 points)
10thstifflerus107(40 points)
11thanastos113(33 points)
12thmossprescott121(27 points)
13thandrew3600223(20 points)
14thAntracen243(13 points)
15thretrohun526(7 points)