Scores Next  Play Hole

Rank Golfer Lang Points Strokes Submitted
1st HPWiz Python 1,000 36
1st prplz Python 1,000 36
1st primo-ppcg Python 1,000 36
1st xsot Python 1,000 36
5th xnor-golf Python 992 37
5th kmaork Python 992 37
5th edre Python 992 37
5th tjtnorton Python 992 37
5th pawarit28 Python 992 37
5th TFeld00 Python 992 37
5th PFischbeck Python 992 37
5th hoodadam Python 992 37
13th lmeuser Python 976 38
13th zdzc Python 976 38
13th michael-celani Python 976 38
13th kevinchung888 Python 976 38
13th ssilwa Python 976 38
13th RDShah Python 976 38
13th clfs Python 976 38
13th mhgump Python 976 38
13th Constructor7 Python 976 38
13th temich-nosov Python 976 38
13th ProtD Python 976 38
13th lverweijen Python 976 38
13th blakehurlburt Python 976 38
13th GolfingSuccess Python 976 38
13th Florob Python 976 38
13th ovs-code Python 976 38
13th yevbar Python 976 38
13th khuldraeseth Python 976 38
13th Mr-Xcoder Python 976 38
13th lynn Python 976 38
13th user202729 Python 976 38
13th justecorruptio Python 976 38
13th yokasuretsu Python 976 38
13th fclaude Python 976 38
13th caerbannogwhite Python 976 38
13th MichaHoffmann Python 976 38
13th martica Python 976 38
13th pedrotpa Python 976 38
13th Everlone Python 976 38
13th AriaOutten Python 976 38
13th GuyJoKing Python 976 38
13th mkillianey Python 976 38
13th retrohun Python 976 38
13th jslip Python 976 38
13th 0jdxt Python 976 38
13th Faweks1 Python 976 38
13th DaleNaci Python 976 38
13th evelyn-fu Python 976 38
13th relet Python 976 38
13th msrawson Python 976 38
13th Shaheenthebean Python 976 38
13th drunicornthe1 Python 976 38
13th CRHillman Python 976 38
13th ArturLange Python 976 38
13th rollershutter Python 976 38
13th newdemian Python 976 38
13th raphael-sch Python 976 38
13th stevelamm Python 976 38
13th Starwort Python 976 38
13th tkwa Python 976 38
13th PrettyWood Python 976 38
13th bkshrader Python 976 38
13th SimonPeatman Python 976 38
13th rory660 Python 976 38
13th lyova-potyomkin Python 976 38
13th leon-w Python 976 38
13th ANDREYDEN Python 976 38
13th mebenstein Python 976 38
13th pfuchs-tgm Python 976 38
13th alangodfrey Python 976 38
13th JayXon Python 976 38
13th zuparnowa Python 976 38
13th danielforr Python 976 38
13th ingdanko Python 976 38
13th rowboat1 Python 976 38
13th KingSkyrock Python 976 38
13th Crambor Python 976 38
13th TheASCuk Python 976 38
13th daedals Python 976 38
13th Gymhgy Python 976 38
13th Sakaala Python 976 38
13th deflatSOCO Python 976 38
13th kevinl94303 Python 976 38
13th WilliamChiu Python 976 38
13th pecom Python 976 38
13th OllieBoyne Python 976 38
13th alexandre-clement Python 976 38
13th Haksell Python 976 38
13th GoldsteinE Python 976 38
13th 636f6d6d656e740a Python 976 38
13th Dingledooper Python 976 38
13th giacomogallina Python 976 38
13th ebicochineal Python 976 38
13th TheYMI Python 976 38
13th rschwa6308 Python 976 38
13th puzzleninja Python 976 38
13th zbreit Python 976 38
13th cellobix Python 976 38