Scores Next  Play Hole

Rank Golfer Lang Points Strokes Submitted
1st HPWiz Python 1,000 36
1st prplz Python 1,000 36
1st primo-ppcg Python 1,000 36
1st xsot Python 1,000 36
5th xnor-golf Python 991 37
5th kmaork Python 991 37
5th edre Python 991 37
5th tjtnorton Python 991 37
5th pawarit28 Python 991 37
5th TFeld00 Python 991 37
5th PFischbeck Python 991 37
5th hoodadam Python 991 37
13th lmeuser Python 974 38
13th zdzc Python 974 38
13th michael-celani Python 974 38
13th kevinchung888 Python 974 38
13th ssilwa Python 974 38
13th RDShah Python 974 38
13th clfs Python 974 38
13th mhgump Python 974 38
13th Constructor7 Python 974 38
13th temich-nosov Python 974 38
13th ProtD Python 974 38
13th lverweijen Python 974 38
13th blakehurlburt Python 974 38
13th GolfingSuccess Python 974 38
13th Florob Python 974 38
13th ovs-code Python 974 38
13th yevbar Python 974 38
13th khuldraeseth Python 974 38
13th Mr-Xcoder Python 974 38
13th lynn Python 974 38
13th user202729 Python 974 38
13th justecorruptio Python 974 38
13th yokasuretsu Python 974 38
13th fclaude Python 974 38
13th caerbannogwhite Python 974 38
13th MichaHoffmann Python 974 38
13th martica Python 974 38
13th pedrotpa Python 974 38
13th Everlone Python 974 38
13th AriaOutten Python 974 38
13th GuyJoKing Python 974 38
13th mkillianey Python 974 38
13th retrohun Python 974 38
13th jslip Python 974 38
13th 0jdxt Python 974 38
13th Faweks1 Python 974 38
13th DaleNaci Python 974 38
13th evelyn-fu Python 974 38
13th relet Python 974 38
13th msrawson Python 974 38
13th Shaheenthebean Python 974 38
13th drunicornthe1 Python 974 38
13th CRHillman Python 974 38
13th ArturLange Python 974 38
13th rollershutter Python 974 38
13th newdemian Python 974 38
13th raphael-sch Python 974 38
13th stevelamm Python 974 38
13th Starwort Python 974 38
13th tkwa Python 974 38
13th PrettyWood Python 974 38
13th bkshrader Python 974 38
13th SimonPeatman Python 974 38
13th rory660 Python 974 38
13th lyova-potyomkin Python 974 38
13th leon-w Python 974 38
13th ANDREYDEN Python 974 38
13th mebenstein Python 974 38
13th pfuchs-tgm Python 974 38
13th alangodfrey Python 974 38
13th JayXon Python 974 38
13th zuparnowa Python 974 38
13th danielforr Python 974 38
13th ingdanko Python 974 38
13th rowboat1 Python 974 38
13th KingSkyrock Python 974 38
13th Crambor Python 974 38
13th TheASCuk Python 974 38
13th daedals Python 974 38
13th Gymhgy Python 974 38
13th Sakaala Python 974 38
13th deflatSOCO Python 974 38
13th kevinl94303 Python 974 38
13th WilliamChiu Python 974 38
13th pecom Python 974 38
13th OllieBoyne Python 974 38
13th alexandre-clement Python 974 38
13th Haksell Python 974 38
13th GoldsteinE Python 974 38
13th 636f6d6d656e740a Python 974 38
13th Dingledooper Python 974 38
13th giacomogallina Python 974 38
13th ebicochineal Python 974 38
13th TheYMI Python 974 38
13th rschwa6308 Python 974 38
13th puzzleninja Python 974 38
13th zbreit Python 974 38
13th cellobix Python 974 38