1stachimkrause35(100 points)
1stHPWiz35(100 points)
1stpoolala35(100 points)
4thjslip39(73 points)
4thbforte39(73 points)
6thstifflerus50(55 points)
7thanastos51(45 points)
7thmossprescott51(45 points)
9threlet52(27 points)
10thflawr59(18 points)
11thJRaspass176(9 points)