1stprimo-ppcg39(1,000 points)
2ndromancortes41(971 points)
3rdvillfa44(943 points)
4thArtPetrov48(914 points)
5thUpwardProcess57(886 points)
5thviktoras2557(886 points)
7thalexeytihomirov58(829 points)
8thlabster59(800 points)
8thgivanov259(800 points)
10thahilke60(743 points)
11thNeofox61(714 points)
11thacacopardo61(714 points)
13thkchapelier62(657 points)
13thnektobit62(657 points)
13thphpshko62(657 points)
16thnotian65(571 points)
16thaschui65(571 points)
18thsoren66(514 points)
18thmrdamien66(514 points)
20throllershutter67(457 points)
21stmikerees69(429 points)
21std4rkne5569(429 points)
21stdwilmer69(429 points)
24thsamlittler70(343 points)
24thComputerCandy70(343 points)
26thrbicelli72(286 points)
27thHowelley73(257 points)
27thretrohun73(257 points)
29thsimshaun74(200 points)
30thJRaspass75(171 points)
30thjrdbrndt75(171 points)
32ndansnaldo83(114 points)
33rdjosgilmo90(86 points)
34thLanaiGrunt91(57 points)
35thmatthudgins98(29 points)