1stprimo-ppcg66(1,000 points)
1stprplz66(1,000 points)
3rdDeadchapter69(939 points)
3rdJayXon69(939 points)
3rdnexaitch69(939 points)
3rdOverclockedSanic69(939 points)
7thahenningsen70(818 points)
8thElelockSystems71(788 points)
8thsomebody123471(788 points)
8thretrohun71(788 points)
11thLukasM0172(697 points)
12thjngbsn75(667 points)
12thorthoplex75(667 points)
12thdaedals75(667 points)
15thmoririn252877(576 points)
16thgubug080(545 points)
17thPatrickLove81(515 points)
18thalexjlaberge84(485 points)
19thcitsur85(455 points)
20thmatteovol88(424 points)
21stMikhail15890(394 points)
22ndx-zvf94(364 points)
23rduser18903295(333 points)
24thtanguysegarra97(303 points)
24thkendstott97(303 points)
26thVenusPetrol103(242 points)
27thDrProfPatPending105(212 points)
28thcafehaine106(182 points)
29thmonishnene107(152 points)
29thTFeld00107(152 points)
31stosmith93118(91 points)
32ndrscoffin187(61 points)
33rdJRaspass1,182(30 points)