1stGuyJoKing106(1,000 points)
1stprimo-ppcg106(1,000 points)
3rdyokasuretsu206(600 points)
4thretrohun2,832(400 points)
4thJRaspass2,832(400 points)