1stGuyJoKing106(1,000 points)
2ndyokasuretsu206(750 points)
3rdretrohun2,832(500 points)
3rdJRaspass2,832(500 points)