1stprimo-ppcg89(1,000 points)
2ndGuyJoKing106(981 points)
3rdprplz136(963 points)
4thromancortes138(944 points)
5thprimo-ppcg144(926 points)
6thprplz154(907 points)
7thElelockSystems170(889 points)
8thadoxography179(870 points)
9thJayXon185(852 points)
10thyokasuretsu206(833 points)
11thadoxography210(815 points)
12thJRaspass224(796 points)
13thelisherer226(778 points)
14thtimkaiser239(759 points)
15throry660240(741 points)
16thjackkav242(722 points)
16thStarwort242(722 points)
18thevanrittner248(685 points)
19thomgardner250(667 points)
20thcafehaine253(648 points)
21stalangodfrey265(630 points)
22ndBenoPope268(611 points)
23rdorthoplex286(593 points)
24thLukasM01292(574 points)
25thskps2010304(556 points)
26thprplz350(537 points)
27thnewc0m366(519 points)
28thElelockSystems399(500 points)
29thLukasM01400(481 points)
30throwboat1511(463 points)
31stretrohun2,831(444 points)
32ndretrohun2,832(426 points)
32ndretrohun2,832(426 points)
32ndJRaspass2,832(426 points)
32ndJRaspass2,832(426 points)
32ndJRaspass2,832(426 points)
32ndjaredcrystal2,832(426 points)
38thretrohun2,833(315 points)
38thretrohun2,833(315 points)
38thJRaspass2,833(315 points)
41stJRaspass2,835(259 points)
42ndretrohun2,837(241 points)
42ndJRaspass2,837(241 points)
44thretrohun2,839(204 points)
44thJRaspass2,839(204 points)
44thJRaspass2,839(204 points)
47thretrohun2,841(148 points)
48thJRaspass2,843(130 points)
48thretrohun2,843(130 points)
50thretrohun2,943(93 points)
51stretrohun2,945(74 points)
52ndretrohun2,951(56 points)
53rdretrohun3,492(37 points)
54thcafehaine13,904(19 points)