1stprimo-ppcg145(1,000 points)
2ndgiacomogallina236(857 points)
3rdprplz769(714 points)
4thcafehaine789(571 points)
5thretrohun1,653(429 points)
6thJRaspass2,108(286 points)
6thklapointe22,108(286 points)