1stGuyJoKing665(1,000 points)
2ndmarcin7Cd1,198(500 points)