1stprimo-ppcg47(100 points)
2ndthospel49(98 points)
2ndstassats49(98 points)
2ndcam-lambda49(98 points)
2ndjslip49(98 points)
2ndnwellnhof49(98 points)
7thkartik-s50(90 points)
8thyokasuretsu51(89 points)
9thmagnusmalm52(87 points)
9tht8rsalad52(87 points)
11thGuyJoKing69(84 points)
12thxsot95(82 points)
13thedre102(80 points)
13thromancortes102(80 points)
15thAlexDaniel104(77 points)
16thJRaspass109(75 points)
17thETHproductions114(74 points)
18thjustecorruptio124(72 points)
19thp01125(70 points)
19thElelockSystems125(70 points)
21stLPProfit127(67 points)
22ndvonagam129(66 points)
23rdtayloia131(64 points)
24thkieraneglin136(62 points)
25thxnor-golf137(61 points)
26thFireyFly144(59 points)
27thbiinari145(57 points)
28thlabster148(56 points)
29thiamsolarpowered152(54 points)
29thbluebear94152(54 points)
29thvillfa152(54 points)
32ndholckj155(49 points)
33rdretrohun156(48 points)
34thsomebody1234159(46 points)
35thian-odonnell162(44 points)
36thhrrs01163(43 points)
37thmarkobr164(41 points)
38thmcreenan167(39 points)
38thms0rgn167(39 points)
40thnephila-nacrea171(36 points)
40thjackkav171(36 points)
42ndminus7172(33 points)
43rderwoba181(31 points)
44thPsyb0rg7182(30 points)
45thowenoclee185(28 points)
46thKarstenHohmeier186(26 points)
47thwilkij1196(25 points)
48thAndreasFreund197(23 points)
49thzdzc198(21 points)
50thjakobwitte205(20 points)
51stmsrawson207(18 points)
52ndrelet218(16 points)
53rdjrdbrndt220(15 points)
54thnotian224(13 points)
55thantihec232(11 points)
56thrstnd263(10 points)
57thpablaber270(8 points)
58thcafehaine292(7 points)
59thComputerCandy295(5 points)
60thPFischbeck332(3 points)
61stadesanjo397(2 points)