1stprimo-ppcg94(1,000 points)
2ndGuyJoKing102(952 points)
3rdSirBogman110(905 points)
4thnwellnhof186(857 points)
5thAlexDaniel192(810 points)
6thlabster209(762 points)
7thJRaspass212(714 points)
7thdavepagurek212(714 points)
9thphdphil213(619 points)
10thmienaikage218(571 points)
11thmcreenan223(524 points)
12thyokasuretsu237(476 points)
13thIAGOAG238(429 points)
13thelisherer238(429 points)
15thbluebear94252(333 points)
16thbbkr293(286 points)
17thScimon299(238 points)
18thPaulHanson362(190 points)
19thgustawdaniel447(143 points)
20thlancew11,890(95 points)
20thretrohun11,890(95 points)