1stJayXon48(1,000 points)
1stHPWiz48(1,000 points)
1stprimo-ppcg48(1,000 points)
1stGolfingSuccess48(1,000 points)
1stmarcin7Cd48(1,000 points)
6thxnor-golf55(915 points)
6thedre55(915 points)
8thorthoplex57(881 points)
9thprplz59(864 points)
10thTFeld0060(847 points)
11thsomebody123463(831 points)
12thConstructor764(814 points)
13thmueller1400367(797 points)
13thclfs67(797 points)
13thbkshrader67(797 points)
13thSendSpams67(797 points)
13thgiacomogallina67(797 points)
13thdzhang31467(797 points)
13thsk-67(797 points)
20thmsrawson68(678 points)
20thskps201068(678 points)
20thzbreit68(678 points)
20thrschwa630868(678 points)
20thdaedals68(678 points)
20thkg58368(678 points)
26thknutae71(576 points)
27thGuyJoKing72(559 points)
27thpetar-donchev72(559 points)
29thleon-w74(525 points)
30thay271875(508 points)
31stjslip77(492 points)
32ndlmeuser80(475 points)
33rdyokasuretsu90(458 points)
34thCRHillman94(441 points)
35thtemich-nosov98(424 points)
36thStarwort121(407 points)
37thmichelebastione125(390 points)
38thPFischbeck126(373 points)
39thdachrillz129(356 points)
39thalangodfrey129(356 points)
41stxMikee1160(322 points)
42ndzuparnowa177(305 points)
42ndhenrytranter177(305 points)
44thssilwa178(271 points)
45thOllieBoyne322(254 points)
46thMarioBlaster121,011(237 points)
46thalexander-liao1,011(237 points)
46thrstnd1,011(237 points)
46thJRaspass1,011(237 points)
46thzdzc1,011(237 points)
46thThierryKamber1,011(237 points)
46thretrohun1,011(237 points)
46thMojken1,011(237 points)
46thArturLange1,011(237 points)
46thFrozenspark111,011(237 points)
46thashleyjr1,011(237 points)
46thklapointe21,011(237 points)
46thdcure731,011(237 points)
46thyeetmyyeet1,011(237 points)