1stprimo-ppcg53(100 points)
1stHPWiz53(100 points)
3rdxnor-golf55(92 points)
3rdGuyJoKing55(92 points)
3rdedre55(92 points)
6thConstructor757(79 points)
7thyokasuretsu62(75 points)
8thsstadick71(71 points)
8thbiotinker71(71 points)
8thgregadoff71(71 points)
8thtcoard71(71 points)
12thjdidion72(54 points)
13thmueller1400374(50 points)
14thmsrawson75(46 points)
15thArturLange78(42 points)
16thlmeuser87(38 points)
17thPFischbeck95(33 points)
18thCRHillman101(29 points)
19thMarioBlaster121,011(25 points)
19thrstnd1,011(25 points)
19thJRaspass1,011(25 points)
19thzdzc1,011(25 points)
19thThierryKamber1,011(25 points)
19thMojken1,011(25 points)