1stprimo-ppcg52(1,000 points)
2ndHPWiz53(981 points)
3rdxnor-golf55(962 points)
3rdGuyJoKing55(962 points)
3rdedre55(962 points)
3rdTFeld0055(962 points)
3rdprplz55(962 points)
8thConstructor757(868 points)
9thdaedals61(849 points)
9thleon-w61(849 points)
11thyokasuretsu62(811 points)
12thpetar-donchev66(792 points)
13thsstadick71(774 points)
13thbiotinker71(774 points)
13thgregadoff71(774 points)
13thtcoard71(774 points)
13thbkshrader71(774 points)
13thGolfingSuccess71(774 points)
13thmichelebastione71(774 points)
20thjdidion72(642 points)
20thay271872(642 points)
22ndmueller1400374(604 points)
22ndlyova-potyomkin74(604 points)
22ndskps201074(604 points)
22ndJayXon74(604 points)
22ndorthoplex74(604 points)
22ndmarkus-rekdal74(604 points)
22ndhoodadam74(604 points)
22nddzhang31474(604 points)
22ndmarcin7Cd74(604 points)
22ndsk-74(604 points)
32ndmsrawson75(415 points)
32ndkg58375(415 points)
34thArturLange78(377 points)
35thalangodfrey80(358 points)
36thlmeuser87(340 points)
37thrschwa630888(321 points)
38thknutae90(302 points)
39thPFischbeck95(283 points)
40thzbreit97(264 points)
41stCRHillman101(245 points)
42ndzuparnowa106(226 points)
42ndhenrytranter106(226 points)
44thMarioBlaster121,011(189 points)
44thrstnd1,011(189 points)
44thJRaspass1,011(189 points)
44thzdzc1,011(189 points)
44thThierryKamber1,011(189 points)
44thMojken1,011(189 points)
44thretrohun1,011(189 points)
44thklapointe21,011(189 points)
44thdcure731,011(189 points)
44thyeetmyyeet1,011(189 points)