1stprimo-ppcg53(1,000 points)
1stHPWiz53(1,000 points)
3rdxnor-golf55(944 points)
3rdGuyJoKing55(944 points)
3rdedre55(944 points)
6thConstructor757(861 points)
7thprplz60(833 points)
8thyokasuretsu62(806 points)
9thleon-w63(778 points)
10thsstadick71(750 points)
10thbiotinker71(750 points)
10thgregadoff71(750 points)
10thtcoard71(750 points)
10thbkshrader71(750 points)
15thjdidion72(611 points)
16thmueller1400374(583 points)
16thlyova-potyomkin74(583 points)
16thskps201074(583 points)
16thJayXon74(583 points)
16thorthoplex74(583 points)
21stmsrawson75(444 points)
22ndArturLange78(417 points)
23rdlmeuser87(389 points)
24thrschwa630888(361 points)
25thalangodfrey93(333 points)
26thPFischbeck95(306 points)
27thzbreit97(278 points)
28thCRHillman101(250 points)
29thBenoPope106(222 points)
30thMarioBlaster121,011(194 points)
30thrstnd1,011(194 points)
30thJRaspass1,011(194 points)
30thzdzc1,011(194 points)
30thThierryKamber1,011(194 points)
30thMojken1,011(194 points)
30thretrohun1,011(194 points)