1stGuyJoKing27(1,000 points)
1stthospel27(1,000 points)
1stHPWiz27(1,000 points)
1stprimo-ppcg27(1,000 points)
1stnwellnhof27(1,000 points)
1stprimo-ppcg27(1,000 points)
1stHPWiz27(1,000 points)
8thprimo-ppcg35(963 points)
9thHPWiz36(957 points)
9thprimo-ppcg36(957 points)
11thETHproductions37(947 points)
12thRustemB38(941 points)
13thyokasuretsu39(936 points)
14thnwellnhof40(930 points)
15thSirBogman44(925 points)
16thbluebear9448(920 points)
16thyokasuretsu48(920 points)
18thromancortes50(909 points)
18thprimo-ppcg50(909 points)
18thElelockSystems50(909 points)
18thETHproductions50(909 points)
22ndprimo-ppcg53(888 points)
22ndHPWiz53(888 points)
24thxnor-golf55(877 points)
24thGuyJoKing55(877 points)
24thedre55(877 points)
24thHPWiz55(877 points)
24thTFeld0055(877 points)
29thprimo-ppcg56(850 points)
30thConstructor757(845 points)
31stsomebody123458(840 points)
32ndprplz60(834 points)
33rdthospel61(829 points)
33rdHPWiz61(829 points)
33rdprimo-ppcg61(829 points)
33rdbforte61(829 points)
33rddaedals61(829 points)
33rdleon-w61(829 points)
39thjanlelis62(797 points)
39thyokasuretsu62(797 points)
41stprplz63(786 points)
42ndstassats65(781 points)
42ndjslip65(781 points)
42ndprimo-ppcg65(781 points)
45thflawr69(765 points)
46thsstadick71(759 points)
46thbiotinker71(759 points)
46thgregadoff71(759 points)
46thtcoard71(759 points)
46thbkshrader71(759 points)
46thGolfingSuccess71(759 points)
46thmichelebastione71(759 points)
53rdjdidion72(722 points)
53rdfisxoj72(722 points)
55thvonagam73(711 points)
56thmueller1400374(706 points)
56thlyova-potyomkin74(706 points)
56thskps201074(706 points)
56thJayXon74(706 points)
56thorthoplex74(706 points)
56thmarkus-rekdal74(706 points)
56thhoodadam74(706 points)
56thdzhang31474(706 points)
64thmsrawson75(663 points)
64thmarcin7Cd75(663 points)
64thkg58375(663 points)
67thArturLange78(647 points)
68thalangodfrey80(642 points)
69thprimo-ppcg81(636 points)
70thjaredcrystal84(631 points)
71stlmeuser87(626 points)
72ndrschwa630888(620 points)
73rdknutae90(615 points)
74thPFischbeck95(610 points)
75thzbreit97(604 points)
76thCRHillman101(599 points)
77thzuparnowa106(594 points)
78thprimo-ppcg114(588 points)
79thprimo-ppcg118(583 points)
80thprimo-ppcg126(578 points)
81stelisherer127(572 points)
82ndfrobinsonj138(567 points)
83rdprimo-ppcg165(561 points)
84thElelockSystems181(556 points)
85thmcreenan192(551 points)
86thgustawdaniel193(545 points)
87thElelockSystems206(540 points)
88thtayloia214(535 points)
89thKarstenHohmeier293(529 points)
90thcaasinehc328(524 points)
91stretrohun338(519 points)
92ndian-odonnell588(513 points)
93rdJRaspass657(508 points)
93rdlabster657(508 points)
95thUpwardProcess690(497 points)
96thlabster776(492 points)
97thlabster1,000(487 points)
98thvillfa1,006(481 points)
98thretrohun1,006(481 points)
100thJRaspass1,007(471 points)
100thnephila-nacrea1,007(471 points)
100thJRaspass1,007(471 points)
100thThierryKamber1,007(471 points)
100thMojken1,007(471 points)
100thMojken1,007(471 points)
100thArturLange1,007(471 points)
100throllershutter1,007(471 points)
100thretrohun1,007(471 points)
100thklapointe21,007(471 points)
110thMarioBlaster121,008(417 points)
110thJRaspass1,008(417 points)
110thJRaspass1,008(417 points)
110thretrohun1,008(417 points)
110thretrohun1,008(417 points)
110thklapointe21,008(417 points)
110thklapointe21,008(417 points)
110thklapointe21,008(417 points)
110thklapointe21,008(417 points)
110thJRaspass1,008(417 points)
120thlancew1,009(364 points)
120thMarioBlaster121,009(364 points)
120thMarioBlaster121,009(364 points)
120thjackkav1,009(364 points)
120thcafehaine1,009(364 points)
120thGalladeGuy1,009(364 points)
120thlvenier1,009(364 points)
120thretrohun1,009(364 points)
120thklapointe21,009(364 points)
120thklapointe21,009(364 points)
120thyeetmyyeet1,009(364 points)
131stMarioBlaster121,010(305 points)
132ndMarioBlaster121,011(299 points)
132ndrstnd1,011(299 points)
132ndJRaspass1,011(299 points)
132ndJRaspass1,011(299 points)
132ndJRaspass1,011(299 points)
132ndzdzc1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndThierryKamber1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndMojken1,011(299 points)
132ndJRaspass1,011(299 points)
132ndNotYou641,011(299 points)
132ndrumblesan1,011(299 points)
132ndrumblesan1,011(299 points)
132ndretrohun1,011(299 points)
132ndretrohun1,011(299 points)
132ndretrohun1,011(299 points)
132ndklapointe21,011(299 points)
132ndklapointe21,011(299 points)
132ndklapointe21,011(299 points)
132nddcure731,011(299 points)
132nddcure731,011(299 points)
132ndyeetmyyeet1,011(299 points)
132ndyeetmyyeet1,011(299 points)
132ndyeetmyyeet1,011(299 points)
168thJRaspass1,015(107 points)
168thJRaspass1,015(107 points)
168thMojken1,015(107 points)
171stMarioBlaster121,017(91 points)
171stOmegaSim1,017(91 points)
171stretrohun1,017(91 points)
171stretrohun1,017(91 points)
171stklapointe21,017(91 points)
176thJRaspass1,019(64 points)
176thretrohun1,019(64 points)
176thorthoplex1,019(64 points)
179thklapointe21,025(48 points)
180thprimo-ppcg2,301(43 points)
181stprplz2,390(37 points)
182ndnonplated2,809(32 points)
183rdJRaspass4,263(27 points)
183rdklapointe24,263(27 points)
185thcafehaine4,295(16 points)
186thretrohun4,298(11 points)
187thyeetmyyeet4,312(5 points)