1stHPWiz65(100 points)
1stromancortes65(100 points)
3rdedre67(95 points)
3rdprimo-ppcg67(95 points)
5thConstructor770(90 points)
6thGuyJoKing77(87 points)
7thnwellnhof80(85 points)
8thyokasuretsu84(82 points)
9thknutae88(79 points)
10threlet134(77 points)
11thragerin142(74 points)
11thmueller14003142(74 points)
13thraywinray150(69 points)
14thtcoard151(67 points)
15throllershutter161(64 points)
16thmsrawson164(62 points)
17thStarwort176(59 points)
18thPFischbeck179(56 points)
19thwazawoo196(54 points)
20thlmeuser198(51 points)
21stCRHillman228(49 points)
22ndRustemB237(46 points)
23rdDaleNaci247(44 points)
24thrishavb123248(41 points)
25thDylanGodfrey505(38 points)
26thGolfingSuccess667(36 points)
27thlabster670(33 points)
28thJRaspass1,011(31 points)
28thMarioBlaster121,011(31 points)
28thrstnd1,011(31 points)
28thdddthedark1,011(31 points)
28thzdzc1,011(31 points)
28thThierryKamber1,011(31 points)
28thkmaork1,011(31 points)
28thQuintec1,011(31 points)
28thGeoffroyF1,011(31 points)
28throwboat11,011(31 points)
28thMojken1,011(31 points)
28thArturLange1,011(31 points)