1stromancortes60(1,000 points)
1stHPWiz60(1,000 points)
3rdprimo-ppcg62(941 points)
4thElelockSystems70(912 points)
5thprplz73(882 points)
6thETHproductions75(853 points)
7thfrobinsonj141(824 points)
8thjareddaugherty146(794 points)
9thelisherer152(765 points)
10thedre158(735 points)
11thtayloia160(706 points)
12thoitio285(676 points)
13thcaasinehc328(647 points)
14thian-odonnell582(618 points)
15thOmegaSim691(588 points)
16thp01835(559 points)
17thArgeento856(529 points)
18thjakobwitte1,002(500 points)
18thrishavb1231,002(500 points)
18thDaleNaci1,002(500 points)
21stjackkav1,009(412 points)
22ndJRaspass1,011(382 points)
22ndThierryKamber1,011(382 points)
22ndMojken1,011(382 points)
22ndjrsmb1,011(382 points)
22ndmintypython1,011(382 points)
22ndretrohun1,011(382 points)
22ndcafehaine1,011(382 points)
22ndklapointe21,011(382 points)
22ndmoonbuffalo1,011(382 points)
22nddcure731,011(382 points)
22ndyeetmyyeet1,011(382 points)
33rdmathu991,017(59 points)
33rdMarioBlaster121,017(59 points)