Scores  Play Hole

Rank Golfer Lang Points Strokes Submitted
1st HPWiz Python 1,000 109
1st primo-ppcg Python 1,000 109
3rd edre Python 944 133
4th TFeld00 Python 917 200
5th tomtheisen Python 889 211
5th prplz Python 889 211
7th leon-w Python 833 214
8th benwilliamgraham Python 806 216
9th JayXon Python 778 227
10th zuparnowa Python 750 246
10th henrytranter Python 750 246
12th tburette Python 694 249
13th orthoplex Python 667 258
14th skps2010 Python 639 264
15th daedals Python 611 268
16th AkashTandon167 Python 583 309
17th amishtal Python 556 330
18th msrawson Python 528 391
19th alangodfrey Python 500 415
20th dzhang314 Python 472 667
21st rschwa6308 Python 444 670
22nd JRaspass Python 417 1,011
22nd Mojken Python 417 1,011
22nd ArturLange Python 417 1,011
22nd retrohun Python 417 1,011
22nd rowboat1 Python 417 1,011
22nd TriMill Python 417 1,011
22nd klapointe2 Python 417 1,011
22nd decorator-factory Python 417 1,011
22nd dcure73 Python 417 1,011
22nd yeetmyyeet Python 417 1,011
22nd siegelzero Python 417 1,011
22nd kg583 Python 417 1,011
22nd michelebastione Python 417 1,011
22nd TheAristos Python 417 1,011
22nd Haksell Python 417 1,011